Alle sykehusene fikk pålegg

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Samtlige helseforetak som ble kartlagt i forbindelse med Arbeids­tilsynets kampanje «God vakt – arbeidsmiljø på sykehus» har fått pålegg.

Sluttrapporten er nå klar og viser at alle besøkte sykehus har svært mye de må forbedre på arbeidsmiljøområdet. 27 sykehus, 22 offentlige og fem private institusjoner er kartlagt. Til sammen omfatter dette 88.000 ansatte i helse­vesenet. En lang liste med 268 påleggspunkter fordelt på helseforetakene ligger ute på Arbeidstilsynets nettsider. Påleggene dreier seg om både fysiske og organisatoriske mangler, særlig misforhold mellom ressurser og arbeidsoppgaver. Det systematiske HMS-arbeidet har store mangler knyttet til de fleste områder. Arbeidstilsynet vil følge opp de påleggene som ikke alt er avsluttet i inneværende år. Se ellers intervju med prosjektlederne for «God vakt» i Arbeidsmiljø nr 3 i år.

Personvern og cookies