Alkoholbruk i balanse

Tekst: Turid Børtnes

I høst lanserer AKAN Balance, et internettbasert program som skal hjelpe oss til å få sunnere drikkevaner, uten noen løftet pekefinger.

– Balance er ikke et avholdsprogram som skal få norske arbeidstakere til å slutte å drikke. Her er det ingen moralske pekefingre. Dette er et tilbud til dem som har behov for, eller ønsker hjelp til å justere vaner som kan være helseskadelig på lengre sikt, sa direktør Kjetil Frøyland i Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) da han presenterte programmet på AKANs høstkonferanse i slutten av oktober.

På internett

Programmet, som er laget av psykologer og eksperter på alkoholvaner, er beregnet på private og offentlige bedrifter og virksomheter. Nå kan arbeidstakere som vil endre alkoholbruken sin, få hjelp på internett, helt anonymt. – Dette er noe helt nytt i AKANs historie, med dette programmet får arbeidet vårt en ny dimensjon, fastslo en engasjert AKAN-direktør. Bedriftene som vil være med, inngår en abonnementsavtale med AKAN til en meget rimelig pris. Etter en informasjonsrunde i bedriften, sendes en link til programmet til alle ansatte. Programmet starter med en internettsjekk av hver enkelts alkoholvaner. Deretter kan den som ønsker det, fortsette med en oppfølgingsdel. Den løper daglig i 56 dager og fortsetter så mindre intensivt i 10 måneder.

Helt anonymt

Etter å ha fått en tilbakemelding på alkoholvanene sine, får brukerne hjelp til å sette egne mål for hva de ønsker å oppnå. Programmet tilpasses hver enkelt bruker med teknikker og øvelser tilrettelagt for den enkeltes situasjon. Det er lagt vekt på å gjøre innholdet lett tilgjengelig og morsomt. Motivasjon, viljestyrke og humør er sentrale elementer i programmet. Alt skjer helt anonymt, ingen på arbeidsplassen får vite om noen av de ansatte har tatt testen, eller har gått videre i programmet. All informasjon behandles konfidensielt. Når brukeren avslutter programmet, slettes alle personidentifiserbare data. Datatilsynet er garantist for anonymiteten, de har gitt konsesjon for bruk av Balance i norsk arbeidsliv.

– Dette trenger vi

Men behandlingstilbudet er ikke i balanse. Professor Fanny Duckert ved Psykologisk Institutt, UiO kunne opplyse at det er en enorm skjevhet mellom behandlingstilbudene på rusområdet i Norge og hva folk virkelig trenger. Det er en stor overvekt av tilbud til kroniske, tunge rusmisbrukere som bare representerer 5-10 % av misbrukerne, og svært lite for moderate brukere i tidlig fase. Alkohol har aldri vært så tilgjengelig som nå, eller så billig i forhold til folks økonomi. Store endringer i befolkningens drikkevaner har ført til økt bruk og mer problematisk drikking, ikke minst i arbeidslivets gråsoner. Duckert har stor tro på programmet Balance, det gir en unik mulighet for tidlig intervensjon og når de deler av befolkningen som ikke nås med de tradisjonelle behandlingstilbudene. Det er anonymt, fleksibelt og ikke-moraliserende, bygget på kognitiv atferdsterapi og positiv psykologi. Tilbakemeldinger fra virksomheter som har prøvd ut programmet, er også positive, blant annet fra Bærum kommune som har vært en pilotkommune. Robert Rustad, HMS-direktør i Bærum, mente at kommunen kom til å bruke programmet videre, han la særlig vekt på at Balance er en svært god hjelp til forebygging, noe det vanligvis er svært vanskelig å få midler til.

Personvern og cookies