Aldri mer 7,5!

Tekst:  Anne-Lise Aakervik (2010)
Blant de ansatte er tonen god, og optimismen råder.
De er samstemte de tre som jobber på distribusjonsenheten på Heimdal. Stor påvirk-ningskraft på eget arbeid, bedre flyt og lagspill fører til at jobben går som en lek. De har selv utformet løsningene og jobber smartere nå enn før.
– Det betyr at vi jobber mer sammenhengende også. Istedenfor rullering har vi tre faste truckførere som har et sømløst samarbeid. Det sitter i ryggmargen, forklarer Terje Antonsen.
Selv om de har hatt stor påvirkningskraft, har de også ofret en god del.
– Vi har færre pauser, kun lunsjpausen er fast. I tillegg legges lege/tannlegebesøk utenfor arbeidstid, sier Rune Aavik Lagesen.
– Det er uproblematisk, sier Antonsen. Endringene har også ført til at de slutter opptil tre og en halv time tidligere på kveldsskiftet. Arbeidstiden i dag er til kl. 20.30. Det har ført til bedre søvnmønster for alle og mer overskudd. Da gjør det ikke så mye at de går litt oftere kveldsvakt enn før. Bruk av overtid har gått ned og sykefraværet likeså.
– Kompetanseheving har ført til at vi har større forståelse for hverandres jobber. Lederne oppleves mer som veiledere. Vi er et team, og avstanden til ledersjiktet har krympet betraktelig, sier Antonsen.

Tar mer ansvar

– Fordeler? En av de bedre, uventede fordelene er at jeg aldri kjører i rushtid lenger. Jeg trodde også at det skulle bli mer stressende å jobbe seks timer, og samtidig greie kravene. I realiteten har det blitt mindre stressende på grunn av at vi samarbeider så mye bedre nå. Dessuten er vi løsningsorienterte, og tar tak i eventuelle problemer med en gang, smiler Antonsen.
Ute i produksjonen er det hvitost i lange baner. Ved en pakkemaskin står Sivarajah Kandiah som har jobbet i TINE i 24 år. Han er godt fornøyd med endringene, og trekker frem kompetansehevingen som det viktigste.
– Nå tar alle mer ansvar, og det gjør det lettere å jobbe sammen. Det fører også til mindre stress. I gamle dager var det en nøkkelperson som alle var avhengige av, i dag er vi alle nøkkelpersoner og tar tak der det trengs.
– Hva skal til for at dette holder?
– Ingen vil tilbake til 7,5 timersdagen, sier Lagesen.
– Det gjelder å ha fokus på det vi gjør. Alle må føle at de har et ansvar for å gjøre jobben sin skikkelig. Det merkes hvis noen ikke følger opp, sier Terje Antonsen.

Personvern og cookies