-Aldri hatt større produktspekter

(2004)
– Arbeidsmiljøsenteret kan nå tilby fullt sortiment innenfor alle deler av skilt, utstyr og produkter vedrørende HMS. Den nye produktkatalogen som skilt- og forlagsavdelingen skal sende ut, er den største vi noensinne har laget, forteller forlagssjef Gunnar Totland.
Avdelingen satser blant annet stort på alle typer verneutstyr, for eksempel sko og verneklær samt personlig verneutstyr, sikkerhetsutstyr og førstehjelp. De kan også tilby alt innen merkeutstyr, blant annet mange typer maling til oppmerking. Videre har skiltavdelingen et komplett utvalg av trafikkskilt og også internasjonale IMO-skilt. Andre produkter innenfor skiltavdelingen er såkalte ADR-skilt for farlig gods, denne avdelingen er nå komplett. Nytt er et stort utvalg speil til bruk i industrien, butikk- og foretningslokaler og trafikkspeil. – Særlig skiltavdelingen vår er blitt radikalt mye større, opplyser Totland. Vi kan tilby alt av ordinære skilt. Alle spesialskilt kan bestilles, de får vi laget med svært korte leveringsfrister. Totland opplyser at produktkatalogen vil bli sendt ut til alle kunder. Den kan også bestilles gratis i ønsket antall eksemplarer. Allerede nå kan katalogen lastes ned direkte fra Arbeidsmiljøsenterets websider; www.arbeidsmiljo.no Noe senere vil forlagsavdelingen sende ut en bok- og publikasjonskatalog som kommer til å inneholde alle avdelingens bøker og publikasjoner. Den kan bestilles allerede nå.
Personvern og cookies