Alderskrav forbudt

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det er blitt forbudt å nevne alder i stillingsannonser i Storbritannia. Dette er en aldersnøytral markering som gir et godt signal, mener seniorforsker Philip Taylor ved Senter for aldring ved Universitet i Cambridge.
Taylor er opptatt av at aldersdiskriminering kan ramme alle aldersgrupper, også yngre. Det vil kunne skje hvis vi for eksempel fremhever lojalitet, arbeidsmoral og tilsvarende som egenskaper som bare eldre arbeidstakere har. Han advarer mot å erstatte gamle myter om eldre arbeidstakere med nye om yngre. Begrepet aldersmangfold er langt bedre enn aldersdiskriminering, da oppnår en også å løsrive begrepet fra de eldre. Taylor har på oppdrag fra EU-kommisjonen vært med på å utarbeide en oversikt over europeiske bedrifter som har gode erfaringer med å bryte ned aldersbarrierer, skriver Senter for seniorpolitikk. Hans erfaring er at verken arbeidsgivere eller fagforeninger er spesielt opptatt av alder, den diskrimineringen som eldre blir utsatt for er som oftest usynlig. For eksempel blir de holdt utenfor kurs og utviklingsprogram. Så spørs det om dette er en bevisst holdning fra ledelsen eller om det er en systemfeil.
Personvern og cookies