Akupunktur virker

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Akupunkturbehandling hjelper mot smerter i nakke og skuldre. Det slår forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fast, etter å ha fulgt en liten gruppe pasienter gjennom tre år.

Akupunktur har vært kjent og benyttet i kinesisk medisin i langt mer enn 1.000 år. I Vesten har metoden også vært benyttet i litt vekslende perioder, men uten å regnes som helt «stueren» blant medisinere og andre fagfolk. Det kan det kanskje bli en forandring på nå.

Vet ikke nok
De to forskerne bak prosjektet, «Akupunktur som behandlingsmetode mot kroniske nakke-skuldersmerter», overlege Bo Veiersted og forsker Jon Ingulf Medbø sier at de ikke vet nok om hvorfor akupunktur har effekt. Det kan være flere parallelle mekanismer som virker sammen, gjennom ulike typer nervestimulering. En hypotese er at akupunkturbehandling bryter en ond sirkel og stimulerer kroppen til å reparere seg selv fordi mindre smerte fører til bedre søvn og et mer aktivt liv. Veiersted og Medbø presenterte sine resultater på et seminar på STAMI tidligere i vinter. Utgangspunktet deres var en gruppe på 24 kvinner med omfattende smerter i nakke og skuldre som hemmet dem i arbeid og fritid. Smertene skulle de ha hatt i minst tre måneder det siste året før undersøkelsen startet.

Narrebehandling
Gruppen ble delt i to, den ene halvdelen, testgruppa, fikk hyppig og omfattende behandling med kinesisk akupunktur. Kontrollgruppa fikk narrebehandling, blant annet ble nålene plassert på punkter på kroppen uten kjent virkning. Før behandlingen startet måtte forsøkspersonene svare på hvor vondt de hadde det. Smerten ble også målt gjennom algometri. Da måles smerteterskelen i ømme punkter som en fysisk størrelse, dermed objektiviserer smertefølelsen. I tillegg spurte forskerne om hvordan smertene påvirket hverdagen, trivsel, sinnsstemning og søvn. Smertemålingene ble foretatt før behandlingene, mellom og etter hver behandling og seks måneder og tre år etter at de var avsluttet.

Langtidsvirkninger
Forskerne presiserte at det er helt avgjørende å følge opp forsøkspersonene over flere år for å finne ut om behandlingen har langtidsvirkninger. En behandlingseffekt som varer noen uker er ikke så mye verd. Det viste seg at de som hadde fått reell akupunktur fikk varige forbedringer. Tre år etter hadde de mye sjeldnere smerter enn før behandlingen. Nakke- og skulderplagene hemmet dem langt mindre enn før, det gjaldt både i arbeidssituasjonen og i fritiden. Sinnsstemningen var bedre, det samme var søvnkvalitet og generell trivsel. Gruppen som fikk narrebehandling opplevde en kraftigere reduksjon i smertenivået i begynnelsen av behandlingen enn testgruppa, antagelig som en placeboeffekt, men etter noen uker snudde det helt. Behandlingsgruppa hadde oppnådd varig forbedring når det gjaldt smerter, mens kontrollgruppa opplevde like mye smerter som før eller en liten forverring. Det samme mønsteret så man ved påvirkning på arbeids, fritid, trivsel og søvn.

Omfattende behandling
Det er svært viktig at behandlingen som gis er omfattende nok, både når det gjelder hyppighet og varighet, presiserte Medbø og Veiersted. Kinesisk erfaring har vist at dette er viktig, noe som understøttes av nyere vestlige forskningsresultater når det gjelder nevrologiske virkemåter. Vestlig tradisjon ved akupunkturbehandling er korte behandlinger, noe som ikke gir god nok effekt. Testpersonene fikk behandling tre ganger i uka, både elektroakupunktur, nåleakupunktur og øreakupressur. Behandlingen var langvarig, det vil si minst 45 minutter hver gang. Bo Veiersted kunne på spørsmål fra salen opplyse at dyreforsøk, blant annet på rotter, viser at akupunktur også har effekt på dyr når nålene er riktig plassert. Arbeidsmiljø nr. 1- 2006

Personvern og cookies