Aktuell HMS-litteratur

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Produktavdelingen i Arbeidsmiljøsenteret er i disse dager klar med et spennende utvalg ny arbeidsmiljølitteratur.
– Vi har som utgangspunkt at våre kunder skal finne det meste av det som gis ut av aktuelle bøker om helse, miljø og sikkerhet i vår litteraturavdeling, forteller salgsansvarlig Erik Paulsen. Han er snart klar med en fyldig brosjyre om HMS-litteratur, som blant annet gjøres tilgjengelig for nye kunder i forbindelse med kurspåmelding. – Våre kursdeltakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalgsmedlemmer, personalmedarbeidere og alle andre som arbeider med og er interessert i HMS er målgrupper for denne litteraturen. Paulsen opplyser at arbeidsmiljølitteratur fortsatt selger godt, til tross for finanskrisen. Uavhengig av type arbeidsplass finner de aller fleste noe de er interessert i og har behov for å vite mer om. Blant annet kommer det en ny bok fra Gyldendal om konflikter og trakassering i arbeidslivet, skrevet av Ståle Einarsen og Harald Pedersen, som gir mange nyttige innspill for hvordan slike situasjoner best skal håndteres. Den populære verneombudsboka kommer i 2. utgave med oppdateringer om nye lovbestemmelser, slik som varsling, ytringsklima og håndtering av kjemikalier.
Personvern og cookies