Aksjon mot feilmerking

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Arbeidstilsynet har gjennomført en landsomfattende aksjon mot feilmerking av kjemikalier i renholdsbransjen. Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er at renholdere har tre ganger høyere risiko for uførepensjon på grunn av hudlidelser enn andre yrkestakere, opplyser direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Hvert år får arbeidstakere skader på grunn av at de får etsende kjemikalier på hud og i øyne. Arbeidstakere som jobber med renhold, mangler ofte tilstrekkelig informasjon om farene. I tillegg er det behov for bedre informasjon på merkeetikettene og i sikkerhetsdatabladene. I løpet av aksjonsdagene i slutten av mai gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i rundt 170 virksomheter over hele landet. Arbeidstilsynet kommer til å sjekke om virksomhetene har oppdatert oversikt over stoffene som deres ansatte bruker, og om de får opplæring i kjemisk helserisiko. Feilmerking, særlig av etsende stoffer, er et stort problem i bransjen.

Personvern og cookies