Aksjon mot dumping i landbruket

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Arbeidstilsynet har satt i gang en landsdekkende aksjon for å bedre sikkerhetsopplæringen i landbruket samtidig som de vil kontrollere lønns- og boforhold for utenlandske arbeidstakere i næringen. 

– Aksjonen er et ledd i myndighetenes arbeid for å motvirke sosial dumping i arbeidslivet og forebygge ulykker, opplyser seniorinspektør Håkon Willerud ved Arbeidstilsynet Indre Østland. Det er en del utenlandsk arbeidskraft i landbruket, særlig i forbindelse med sesongarbeid som jordbærplukking og annen innhøsting, og etter hvert også i avløserlag og i skogbruket.

Flere utlendinger
Willerud opplyser at det ikke foreligger statistikk over andelen utenlandske arbeidstakere i landbruks­­næringen, men det er klart at antallet utenlandske sesongarbeidere har økt. Gjennom sitt arbeid har Willerud fulgt denne gruppen gjennom flere år og har erfart at de fleste etter hvert har fått brukbare lønns- og boforhold. Men landbruket har de siste 20 årene ligget høyt på statistikken for dødsulykker i norsk arbeidsliv. Arbeidstilsynet har også registrert en del ulykker som har involvert utenlandske arbeidere, og brudd på lovverket når det gjelder kontraktsmessige forhold.

Dyster statistikk
– Det er frustrerende å registrere så mange dødsulykker i en næring som stadig får færre utøvere. I fjor omkom 16 personer knyttet til jord- og skogbruk av i alt 48 som omkom i arbeidsulykker. Arbeidstilsynets kampanje mot ulykker vil ha fokus på sikkerhetsarbeid og nødvendig opplæring i landbruket, særlig på områder der en vet at det ofte skjer ulykker. Stikkord i den forbindelse er bruk av maskiner, arbeids­situasjoner med fare for fall, bruk av sprøytemidler og gassfare i siloer. For at sikkerhetsopplæringen skal fungere etter hensikten må den skje på et språk arbeiderne forstår. Det er derfor laget tospråklige standardavtaler. Ved bruk av traktor og andre maskiner kreves det opplæring og ved truckkjøring må den som kjører ha godkjent truckførerbevis. – Mer generelt vil vi at utøverne skal tenke konsekvenser av det de holder på med. Svært mye av arbeid­et i landbruket har et stort potensial for ulykker dersom en ikke tenker seg om. Ellers vil inspektørene i forbindelse med tilsynene ta en gjennomgang av nødvendig dokumentasjon innen helse-, miljø- og sikkerhetsområdet som alle virksomheter er pålagt å ha i orden. Arbeidstilsynet samarbeider også tett med landbrukets egne organisasjoner på dette området.

Samarbeid med politiet
Utenlandske arbeidstakere er underlagt norske regler og skal ha samme lønns- og arbeidsforhold som norske arbeidstakere. – Det er helt nytt for oss i AT å kontrollere lønnsforhold. Oppdager vi uregelmessigheter på dette om­­rådet eller når det gjelder skriftlige arbeidsavtaler som alle skal ha eller andre forhold som ikke er i orden, skal vi gå til utlendingsenheten i ­politiet med saken, ikke Arbeidstilsynet. Kontroll av boforhold og hygiene hører også med til oppgavene. På dette området er det minimums­standarder som skal følges. Aksjonen startet i juli og skal vare ut over høsten, men Willerud kan gjerne tenke seg at den forlenges til neste år. Den omfatter landsbruksnæringen i hele landet. Målet for aksjonen er at norsk landbruk blir en trygg og god ­arbeidsplass for bonden og hans ansatte som for en stor del er utlendinger.

Personvern og cookies