AKAN-prisen til Operaen

Tekst: Turid Børtnes

En gjennomført alkoholpolitikk har resultert i svært få rus­problemer blant de ansatte ved Operaen. Det ble belønnet med AKAN-prisen 2009.

Den Norske Opera & Ballett AS fikk prisen for et rusforebyggende arbeid som er svært godt forankret både hos ledelse og ansatte, i tillegg til at rusforebygging også inngår som en del av HMS-arbeidet i virksomheten.

En smeltedigel

Administrerende direktør Tom Remlov, som også leder AKAN-utvalget ved Operaen, tok imot prisen sammen med fire av utvalgets medlemmer. Han kunne fortelle om en meget spesiell arbeidsplass med 600 ansatte fra 30 – 40 forskjellige nasjoner fordelt på 50 yrkesgrupper. Scenekunstnere og hele apparatet bak dem jobber i en utsatt bransje med store utfordringer i form av premierenerver, forventningspress og høye krav. Arbeidstiden kan strekke seg fra kl 7.00 til 23.00, ofte alle sju dagene i uka. – Før var det ikke uvanlig å roe ned etter en forestilling med et lite glass eller flere. Alkohol var ofte en selvfølge i mange sosiale sammenhenger, for eksempel i forbindelse med premierer, fortalte Remlov.

Ingen alkohol

Slik er det ikke lenger ved Den Norske Opera & Ballett. Operaen kjører en konsekvent alkoholpolitikk når det gjelder sosiale tilstelninger og markeringer, det er ikke tillatt med alkohol, og selvfølgelig heller ikke andre rusmidler, i arbeidstiden. Utenom arbeidstid kan de som ønsker alkoholservering i forbindelse med interne, sosiale arrangementer, søke om å få dette godkjent. – Det er bare administrerende direktør, altså meg eller den jeg bemyndiger, som kan godkjenne et slikt unntak, opplyste operadirektøren. – Dette begrenser selvsagt bruken. Den nye alkoholpolitikken var ikke direkte populær i starten, men resultatet er svært bra, det har blitt et langt større fokus på bruk av rusmidler. Remlov fortalte at av rundt 600 ansatte har Operaen bare tre-fire personer årlig på såkalte AKAN-kontrakter, det er usedvanlig få sammenlignet med andre arbeidsplasser.

Skape holdninger

– Det er usolidarisk å late som om en ikke ser at en kollega har et rusproblem på jobb, å bagatellisere det eller hjelpe til med å skjule det. Slike problemer vokser seg alltid større. Alle har et ansvar for et rusfritt og godt arbeidsmiljø, ikke minst lederne som også skal etterleve rusmiddelpolitikken vår i praksis, presiserte operadirektøren. Operaen har vært opptatt av rusmiddelpolitikk gjennom flere år med øverste leder i spissen for arbeidet. Bedriftens AKAN-reglement har fått et eget preg, tilpasset et moderne arbeidsliv. Mye av arbeidet har gått ut på å øke bevisstheten rundt rusbruk, særlig i gråsonene som det er mange av på en slik arbeidsplass med premierer, mottakelser og utstrakt representasjon.

Personvern og cookies