AKAN-prisen 2010 går til Avinor

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Juryen har besluttet å tildele AKAN- prisen 2010 til Avinor AS.

AKAN-prisen er en anerkjennelse for godt rusmiddelforebyggende arbeid i bedriften, og er samtidig ment å være en motivasjon for alle som gjør en innsats på dette området i bedriftene.

Forankret hos ledelse og ansatte
Juryen har lagt vekt på at det rusmiddelforebyggende arbeidet i bedriften er klart forankret hos ledelse og ansatte, og at det inngår i det ordinære HMS-arbeidet.
Avinor AS har utmerket seg spesielt ved å være en bedrift som er oppdatert på faglige endringer og justeringer i AKAN-modellen. Samtidig har den gitt AKAN-reglementet sitt eget preg og tilpasset det det moderne arbeidslivet og bedriftens egne aktiviteter.

Inkludert i medarbeidersamtaler
Rustemaet er er inkludert i medarbeiderundersøkelser og i et livsfaseprosjekt med fokus på livsstil, kosthold og mosjon. Det er utarbeidet klare forventninger til ansatte i representasjonssammenheng (gråsoner). Det samme er gjort overfor arrangører av arrangementer hvor det serveres alkohol, blant annet om alltid å tilby alkoholfrie alternativer og ivareta hensynet til eventuelle kulturelle og religiøse forhold.

Ligget nede
Årets vinner får prisen på tross av at AKAN-arbeidet, slik de selv beskriver det, har ”ligget nede” inntil for få år siden. Det arbeidet som har skjedd i etterkant av denne passive perioden, er imponerende og har en uvanlig høy kvalitet sett i sammenheng med hva som skjer i norsk arbeidsliv ellers.
Juryen vil samtidig utfordre vinneren til å arbeide for å opprettholde det gode fokuset på rusmiddelforebygging over en lengre periode. Det tar lang tid å bygge gode kulturer, og de siste års økte fokus må antakeligvis opprettholdes over tid for at bevisstheten og åpenheten skal forankres skikkelig hos ansatte i alle deler av virksomheten.

Juryen har bestått av partene i arbeidslivet (LO, NHO)  og staten i tillegg til direktøren ved AKAN kompetansesenter.

Personvern og cookies