AFP-pensjonister vil tilbake til jobb

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Så mange som en tredel av dagens AFP-pensjonister kan tenke seg å vende tilbake til jobben igjen, men ikke på full tid, viser en undersøkelse utført av Synovate MMI på oppdrag for Senter for seniorpolitikk.  

Undersøkelsen avdekker at det ikke er fullt så attraktivt å være pensjonist når en er mellom 62 og 66 år. I følge Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) mottok over 40.000 personer avtalefestet pensjon (AFP) på slutten av 2006. Det har vært en økning på 10 prosent av AFP-pensjonister det siste året.

Jobbinnholdet viktigst
For AFP-pensjonistene er det jobben i seg selv som trekker. De fleste av dem som kunne tenke seg å begynne å jobbe igjen oppgir en interessant jobb som viktigste årsak til å gjøre alvor av det. Mens eldre pensjonister svarer bedre helse på spørsmål om hva som skulle få dem tilbake til arbeidslivet. Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk peker på at her er gode muligheter for ledere som trenger arbeidskraft. Ved å legge forholdene til rette for et interessant jobbinnhold kan en holde på den eldre arbeidskraften og forhindre at de går ut i tidligpensjon. Han mener også at dette er noe arbeidstakere som vurderer å gå av med AFP, bør tenke grundig gjennom. Undersøkelsen viser at mange av dagens pensjonister egentlig ikke ønsket å slutte da de gikk av, hele 39 prosent ønsket å fortsette i jobben.

Personvern og cookies