AFI blir aksjeselskap

Tekst: Morten Dahl (2001)

AFI blir AS

Alt var klappet og klart for at Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skulle bli en stiftelse fra nyttår. Men med den nye koalisjonsregjeringen i hus, blir det andre boller. AFI blir et aksjeselskap.

– Det  er klart det er dumt å utsette en prosess som har gått over tre år på oppløpssiden, sier en noe resignert AFI-direktør Robert Salomon.

– Vi hadde innstilt oss på å bli en stiftelse, sier han. Og det var det AFI skulle bli, helt til den nye regjeringen med Kjell Magne Bondevik inntok regjeringslokalene i Akersgata. Den nye arbeids- og administrasjonsministeren, Victor Normann gikk nemlig imot at AFI skulle bli en stiftelse, blant annet på grunn av at han mener stiftelsesformen ikke egner seg for en forskningsinstitusjon.

 

Urørte betingelser

Salomon opplyser at de øvrige betingelsene som ligger fra Stoltenberg-regjeringens forslag om stiftelse ligger urørt. Dette betyr blant annet at de ansatte ved AFI ikke vil bli annerledes merket av et AS enn en stiftelsesform.

– Er du skuffet over at AFI nå blir et AS framfor en stiftelse?

– Nei, jeg kan ikke si det. Det er flere andre forskningsinstitusjoner som er gått over til AS, men som har en eierdel som er stiftelse. Dette gjelder blant annet Senter for næringslivsforskning (SNF) i Bergen hvor SNF-stiftelsen, Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen fortsatt sitter som eiere, men hvor selve forskningsvirksomheten er et aksjeselskap, svarer Salomon. Han sier at stiftelsesformen er et signal om en mer ideell virksomhet. Aksjeselskapsformen vil få preg av en mer kommersiell retning.

– Vi vil arbeide for å få stiftelsesformålene inn i vedtektene, og det er ikke umulig. Vi har ingen intensjon som forskningsorganisasjon å skape profitt for våre framtidige eiere, sier AFI-direktøren.

 

Ny utsettelse

Det han synes er mest beklagelig ved den oppståtte situasjonen er at det tar ytterligere tid og krefter å få ferdig den omstillingsprosessen som har tatt over tre år. AFI vil ikke kunne stå fram som et AS tidligst før i april neste år. Stiftelsestidspunktet var satt til 1. januar neste år.

– Hva føler de ansatte om omgjøringsvedtaket og at dette drar enda lenger ut i tid?

– For de ansatte var det viktigste om vi skulle være et forvaltningsorgan eller ikke. Den ballen ble lagt død ganske tidlig i prosessen. Med en så lang omstillingsprosess blir folk ganske matte. På den annen side synes jeg vi har vært flinke til å konsentrere oss om den jobben vi skal gjøre, sier Robert Salomon.

Personvern og cookies