Advarer mot truckulykker

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

– Til tross for et bra lovverk og gode opplæringsplaner, skjer det fort­satt alt for mange truck­ulykker på norske arbeidsplasser. 
Det mener transportingeniør Gunnar Luthen fra Tønsberg. Han har en visjon om null dødsulykker med truck i norsk arbeidsliv, men skal det lykkes, krever det en gjennomgripende endring i holdningen til sikkerhet og atferd. Etter 40 år i bransjen kan han kalles truckopplæringens far i Norge. I 1973 tok han initiativ til, og fikk laget det første kursopplegget og lærebok for truckførere i landet.

Praktisk bruk

– Hvis vi tar for oss årsakene til ulykker med truck, finner vi at i svært mange av tilfellene har det vært mangelfull, dårlig eller ingen praktisk opplæring i bruk av dette utstyret i den enkelte bedrift. Det er fortsatt tilfelle til tross for at slik praktisk intern opplæring både er lovbestemt og nedfelt i forskrift. Luthen peker på store avvik når det gjelder nødvendig sikkerhetsopplæring. Men like viktig er holdningene til sikkerhet og den praktiske atferden i bedriften. Det er liten hjelp i god opplæring hvis forskrifter og instrukser brytes i praktisk bruk. – Både ledere og operatører må reagere på uansvarlig og farlig atferd. Det handler både om å bry seg om hverandre og hindre at ulykker og skader oppstår. Det er en del viktige spørsmål som må stilles i virksomheter som bruker truck. Det kan for eksempel være hva trucken skal brukes til, hva slags last den skal ha, hvordan denne lasten skal håndteres og hva som er farene ved bruk?

Viktig etterutdanning

En viktig del av etterutdanningen for bedriftens truckførere er nettopp å arbeide med atferd, holdninger og kultur. Gunnar Luthen opplyser at han nå har laget et kurs som tar for seg dette. Det er gjennomført på Tollpost Globes godsterminaler for ledere og terminalarbeidere i år. I tillegg er han i ferd med å gjennomføre et tilsvarende trucksikkerhetskurs for Bring Logistics. Disse kursene er praktisk lagt opp med en gjennomgang av årsakene til truckulykker og hva ansatte og ledelse sammen kan gjøre for å forebygge slike ulykker. Arbeidet er organisert som et gruppearbeid som skal resultere i en handlingsplan for den enkelte bedrift. – På grunn av høyt tempo og mye slitasje og belastning på truck og annet materiell er det viktig med en daglig sikkerhetskontroll av trucken for å unngå teknisk svikt. Dette inngår også i kurset og skal dokumenteres hver dag ved kvittering i en sikkerhetskontrollbok.

Må kunne norsk

Luthen peker også på god språkforståelse og norskkunnskaper som en viktig forutsetning for sikkerhet ved håndtering av truck. – Dette er et vanskelig tema, det kan lett bli misoppfattet. Men på dette området må ledelsen i samarbeid med hovedverneombud og klubb si klart fra at den som ikke behersker norsk, må vente med truckføreropplæring inntil språkforståelsen er god nok. Det er avgjørende for sikker bruk av trucken, det gjelder både truckføreren selv og kollegene rundt. Situasjonen er helt klart blitt mye bedre siden truckføreropplæringen begynte på 70-tallet, det viser statistikken. Luthen mener at de nyeste opplæringsplanene fra Arbeidstilsynet, med krav om obligatorisk sertifisert sikkerhetsopplæring som omfatter truck-, kran- og maskinførere, er et meget godt hjelpemiddel til å styrke og kvalitetssikre sikkerhetsopplæringen. Men fortsatt skjer det dødsulykker i forbindelse med arbeid med truck. Så sent som i 2008 var det fire dødsulykker.

Personvern og cookies