– Å stille krav er integrering

Tekst: Mats Løvstad (2010)

 

Per Willy Amundsen, FrP (bildet) vil frata innvandrere som ikke er i jobb, og som er fra land utenfor EU, retten til trygde- og velferdsytelser.

Ledet av innvandringspolitisk talsmann Per Willy Amundsen, har partiet fremmet et forslag som nå er til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen.
– Inspirert av Danmark har vi forslått å innføre en 450-timers regel. Det vil si at i løpet av 24 måneder må innvandrere, fra land utenfor EU, ha deltatt 450 timer i aktivitets- og kvalifiseringsprogram for å få tilgang til norske trygde- og velferdsordninger. En slik aktivitetsplikt vil gjøre dem mer kompetente for norsk arbeidsliv, sier Amundsen.

– Skal lønne seg å arbeide
I forslaget vises det til at stadig flere innvandrere faller utenfor arbeidsmarkedet i Norge, mens i Danmark peker pilen motsatt vei.
– Formålet er å bidra til prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide, og at med retten til velferdsgoder følger det også forpliktelser.
– Hvorfor skal ikke en slik ordning gjelde innvandrere fra land innenfor EU?
– Det er ingen stor hemmelighet at de problemstillingene vi ser i forhold til arbeidstiltak ofte gjelder personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.
– Kan du skjønne at dette forslaget kan virke ekskluderende, og ikke integrerende?
– Den reaksjonen får vi fra tid til annen, men forslaget er et forsøk på å lykkes med integrering, ikke ta noen. Integrering skjer gjennom en kombinasjon av tiltak, og dette forslaget bør være ett av dem. Skal tiltakene lykkes, må vi ha et ris bak speilet.

Må tilpasses Norge
I forslaget blir det presisert at en eventuell 450-timersregel bør tilpasses de norske sosial- og trygdeordningene.
– Det viktigste er at det settes et klart aktivitetskrav for å få rett til våre velferdsordninger, sier Amundsen
– Er det ikke litt rart å bruke straff som middel for å hjelpe personer som faller utenfor samfunnet?
– Å stille krav skal motivere til å stå på. Det å bli integrert i et samfunn som er svært annerledes, krever ganske stor egeninnsats. Det er veldig lett å gå i det vi kaller velferdsfella. Problemet er at vi i Norge lager alt for gunstige ordninger for de som går i denne fella.
– Er forslaget deres primært et forsøk på å skape debatt, eller mener dere virkelig at dette vil hjelpe flere innvandrere å få seg jobb?
– En debatt rundt et slikt forslag er i høyeste grad viktig og riktig, for vi vet at det fungerer når vi ser til nevnte Danmark. De hadde for eksempel en vekst i arbeidstiltak blant innvandrere under finanskrisen, mens Norge fikk færre, argumenterer Amundsen.

– Svært usannsynlig
APs Tove Linnea Brandvik synes forslaget fra FrP er meningsløst.
– Har du oppholdstillatelse og er innbygger i Norge, er det uaktuelt å skulle vurdere hvilke ytelser du har krav på ut ifra hvilket land du kommer fra. Vi har en sosialtjenestelov som har åpning for å stille krav til de som skal motta støtte, men den vurderingen gjøres helt uavhengig av ditt opprinnelsesland.
Hun mener det er opplagt at forslaget ikke bunner i et ønske om bedre integrering, og flere innvandrere i arbeid.
– Straff for manglende arbeid ut ifra hvilket land du kommer fra ser vi ikke på som et riktig virkemiddel. Tiltak som bedrer arbeidsevne og språkkunnskaper er vår prioritet, sier hun.
Og selv om ordningen er innført i Danmark, har Brandvik minimal tro på at det samme vil skje i Norge.
– Det ser jeg på som svært usannsynlig. I tillegg er regelverket til den Danske kontanthjelpen vesensforskjellig fra de norske velferdsordningene, så en direkte overføring eller sammenligning er ikke mulig.

Personvern og cookies