Å slå alarm

(2007)
Arbeidsmiljøsenteret inviterer til konferanse i Bergen torsdag 11. oktober om varsling.
Nye regler om varsling i arbeidslivet trådte i kraft 1. januar 2007. Arbeidstakere har fått en rett til å varsle om kritikkverdige forhold uten å bli utsatt for gjengjeldelse. Arbeidsgiverne har plikt til å legge til rette for varsling. Konferansen vektlegger hvilke grep virksomheten bør ta for å sikre at arbeidstakerne tør å ta opp ubehagelige forhold, slik at de føler seg hørt og ivaretatt. Marit Skivenes, medforfatter av boka «Varslere, om arbeidstakere som sier ifra!» bidrar på konferansen, det samme vil professor i arbeids- og organisasjonspsykologi Stig Berge Matthiesen. Fra Arbeidsrettsadvokatene kommer advokat Harald Pedersen, medforfatter av boka «Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet». Han vektlegger hvilke bestemmelser som finnes i lover og regler i tilknytning til varsling og mellommenneskelige konflikter.
Personvern og cookies