Å drikke med jobben

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Den norske arbeidsrelaterte alkoholkulturen kan oppleves problematisk for etniske minoriteter.

Etnisk mangfold setter etter hvert preg på mange norske arbeidsplasser. I Arbeidsmiljø nummer 5/2010 forteller kriminolog Ida Kahlbom i AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, om hvordan minoritetskvinner opplever alkoholpress på arbeidsplassen. Når det å innta alkohol strider mot deres tro og kultur, vil det å skulle ”drikke med jobben” by på et dilemma. Velger du ikke å delta på sosiale sammenkomster, kan du risikere å gå glipp av muligheter til posisjonering og innflytelse på arbeidsplassen.

En mangfoldig arbeidsstokk er en viktig ressurs i enhver virksomhet. Derfor bør også virksomhetene utvikle strategier for personal- og HMS- arbeid som er tilpasset et flerkulturelt arbeidsliv. Vi trenger å bli bevisstgjort på hva som fremmer og hva som hemmer integrasjon.

For å bidra til et inkluderende arbeidsmiljø, mener Kahlbom det er viktig å få med etniske minoriteter i alt fra festkomiteer til arbeidsmiljø- og AKAN-utvalg.

Vi må invitere til dialog. 

Personvern og cookies