93 timers uke i advokatbransjen

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Arbeidstilsynet fortsetter sin offensiv mot bransjer med ekstraordinært mye overtid og skal ha avdekket opptil 50 timer overtid på en uke i et advokatfirma. 
Ifølge Dagens Næringsliv skal advokatfirmaet Wikborg Rein ha fått påpakning fra Arbeids­tilsynet på bakgrunn av brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Firmaet er nå under granskning sammen med flere andre advokatfirmaer.

13 timers dag

Det er særlig advokatfullmektigene som har lange arbeidsuker. En fullmektig i Wikborg Rein & Co innrømmer overfor avisen at hun har hatt en arbeidsuke på 93 timer i innspurten av en omfattende sak. Andre i bransjen mener at fullmektiger som har ønske om å gjøre karriere som advokater, må regne med 13 timers dager. Advokatfullmektiger er ikke selvstendige næringsdrivende slik mange advokater er, de er ansatt i det firmaet der de jobber. Arbeidstilsynet derimot viser til at firmaet har plikt til å sørge for at arbeidsbelastningen ikke blir så omfattende at det går ut over fullmektigenes helse og velferd, uansett hva man måtte mene om hva som skal til for å bli en god advokat. Arbeidsgiver har et ekstra ansvar for å følge opp den enkeltes arbeidsbelastning der man har å gjøre med unge ambisiøse arbeidstakere som ønsker å gjøre karriere.

Personvern og cookies