85 prosent trives på jobben

(2005)
Hele 85 prosent av alle arbeidstakere trives godt eller svært godt på jobben. De fleste oppgir arbeidsoppgavene og det sosiale arbeidsmiljøet som årsak til trivselen.
Det viser en ny undersøkelse foretatt blant et representativt utvalg norske arbeidstakere av kommunikasjonsselskapet Visendi utført for Dagsavisen. Jobbtrivselen er svært jevnt fordelt, yngre og eldre, kvinner som menn, høytutdannede og lavutdannede scorer temmelig likt på spørsmålet: Hvordan trives du på jobben?
Forskjellige årsaker
Men når det gjelder begrunnelsen for at arbeidstakerne trives, er det visse forskjeller. Ikke overraskende teller arbeidsoppgavene mest for dem med middels eller høy utdannelse. Dette gjelder også arbeidstakere over 36 år. Blant dem som har lite utdannelse og er i aldersgruppen under 36 år er godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger det viktigste for jobbtrivselen. Det er en liten tendens til at kvinner ikke trives fullt så godt som menn, ca 5 prosent av mennene og 7 prosent av kvinnene mistrives på jobben. De viktigste årsakene til mistrivselen var sjefen og det sosiale arbeidsmiljøet og/eller kollegene.

Gjelder hele verden
Men ikke alle er overbevist om at det er den hele og fulle sannhet om vanlige folks jobbtrivsel og arbeidsmiljø som kommer frem i slike undersøkelser. Det viser seg at mellom 70 og 85 prosent svarer at de trives på jobben, uansett hvor i verden dette spørsmålet stilles, opplyser forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stein Knardahl til Dagsavisen. Han begrunner det med at det kan oppleves som svært truende å innrømme, også for en selv, at en ikke trives i arbeidssituasjonen. Det blir lett å føle seg mislykket og mange har ingen mulighet til å komme ut av situasjonen ved å finne en bedre jobb. Arbeidsmiljø nr.8 – 2005

Personvern og cookies