83 millioner til kursing på arbeidsplassen

(2011)

Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Virksomheter over hele landet kan nå søke om til sammen 83 millioner kroner til å heve sine ansattes kompetanse. Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data, melder Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Forvaltes av Vox
Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
– I arbeidslivet skal det være plass for alle! Gjennom BKA-programmet får deltakerne forbedret sin evne til å lese, skrive, regne og bruke data. Det øker mulighetene til å fungere godt i arbeidslivet og ellers, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Hun møtte kursdeltakere og veiledere på Postens Østlandsterminal tirsdag.  Basiskompetanse i Posten og Bring har som mål å gi opplæring til 500 medarbeidere innen utgangen av 2013.

415 virksomheter fikk BKA-midler i år
BKA har eksistert siden 2006, og så langt er rundt 290 millioner kroner delt ut. I år fikk 415 virksomheter til sammen 81 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.
– Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Søknadsfrist er 19. januar 2012. Med forbehold om Stortingets vedtak.

Mer informasjon: www.vox.no/bka

Personvern og cookies