80.000 nye barnearbeidere daglig

Tekst:  Morten Dahl (2000)

Hver dag blir det 80.000 nye barnearbeidere i verden. Det slår ILO fast. Tallet er økende fordi så mange mødre dør av AIDS – særlig i tredje verden.

Det er bladet Arbeidsliv som melder om den alarmerende utviklingen. I dag finnes det 250 millioner barn mellom fem og 14 år som er i arbeid, og halvparten av dem jobber under det som kan betegnes som ”farlige forhold”.

Flest barnearbeidere finner vi i Asia. Der er antall barnearbeidere nå oppe i 150 millioner, men i forhold til folketallet, så er det flest barnearbeidere i Afrika – 80 millioner. Og det er på dette kontinentet barnearbeid øker mest, ifølge Arbeidsliv.

De aller fleste barna i arbeid jobber i det som kalles ”uformell sektor”, og på verdensbasis jobber 70 prosent i landbruk eller fiske.

I Latin-Amerika er det i dag bortimot 20 millioner barnearbeidere. Heller ikke verdens rikeste land, USA, har hendene rene når det gjelder barnearbeid. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch er det unger helt ned i 12-årsalderen som jobber nærmere 18 timer daglig i USA. Flere hundre tusen barn arbeider innen amerikansk jordbruk. Flertallet av barnearbeiderne i Statene kommer opprinnelig fra Latin-Amerika.

Personvern og cookies