60 dødsulykker i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2003)

60 personer totalt døde i arbeidsulykker i Sverige siste år. Av dem var 45 arbeidstakere og 15 personer som drev egne virksomheter.
Dette er omtrent samme antall som foregående år, bortsett fra antallet selvstendig næringsdrivende som har økt fra ti til 15. Flesteparten av arbeidsulykkene har skjedd i trafikken, men ulykker i forbindelse med fall og fallende gjenstander slår også markert ut på statistikken. De fleste dødsulykkene skjer i transportbransjen, innen bygg og anlegg og i vareproduksjon. Blant dem som driver egen virksomhet er det særlig mange alvorlige ulykker innen jord- og skogbrukssektoren samt fiske.
Personvern og cookies