60 år med Arbeidsmiljø

Tekst: Mata Løvstad (2011)

Denne gangen har vi gravd i 70-talls­arkivet vårt. Vi skal se på aper, annonser og Thorbjørn Berntsen.

Året er 1979, og Vern og Velferd starter året med å vie plass til et amerikansk støyeksperiment. En gruppe aper har fått et treukers­opphold med følgende program:
«Tidlig om morgenen vekkes apene av en vekkerklokke, surret fra en elektrisk barber­maskin og radioens morgenprogram. Etterpå hører de på opptak av rushtrafikk og bilradio i ca.30 minutter. Resten av dagen hører de bulldoserlyder, dieselmotorer eller bråk fra en lunsj-bar. Om kvelden hører de lyden fra en fotballkamp i fjernsynet, og om natten lyden av airconditionanlegg, fuglekvitter og av og til flydur».
Resultatet var 43 prosents økt blodtrykk for de (u)frivillige deltagerne, etter tre uker med samme type støy som vanlige arbeidere utsettes for daglig.

Diplomaten

I neste utgave brettes magimaskinen NKR Team Indicator ut over en tosiders annonse. Ifølge forhandleren gir den:
«(…) en rask indikasjon på støy, belysning og klima på arbeidsplassen. Fakta som kan avgjøre mange miljødiskusjoner nesten før det rekker å bli noen diskusjon. Du erstatter antagelser og usikkerhet med fakta. Og du kan gjøre det før diskusjonen blir følelsesladet».
Pluss for at de sår akkurat nok tvil om effekten med bruken av ordet «nesten». Kverulanten hadde med andre ord gode vilkår på arbeidsplassen, også etter at NKR Team Indicator kom på plass.

Velkommen tilbake, LO

Litt alvor skal det også være. I samme utgave har tidligere Ap-kjempe Thorbjørn Berntsen sluppet til på lederplass. Bakgrunnen er at:
«(…) LO på siste kongress vedtok å si opp sitt medlemskap i Vern og Velferd. Personlig mener jeg at dette ikke var noen påtrengende nødvendighet. Med tid og stunder kan det vel tenkes at LO vil ta spørsmålet om medlemskap opp til ny vurdering».
Berntsen spekulerer videre i om noe av årsaken til oppsigelsen av medlemskap kan være at debatten omkring arbeidsmiljøloven avslørte en del ulike argumenter og holdninger som var mer prinsipielt begrunnet en tidligere, og at fagbevegelsen ut ifra dette så behovet for å bygge ut sin egen verne- og miljø­organisasjon som kunne ta fatt på miljø­spørsmål på dets egne premisser.
«Jeg tror imidlertid ikke det ene bør utelukke det andre. Den tida som er gått siden arbeidsmiljøloven trådte i kraft (1977 journ.anm) har etter min mening vist at det her er arbeidsoppgaver nok også for en organisasjon av Vern og Velferds type».
Thorbjørn hadde rett, han. LO meldte seg inn igjen, åtte år senere, og vi er her fortsatt. Om enn med nytt navn.
Villedende markedsføring, eller kreativ genistrek? 

Personvern og cookies