6-timers dag for småbarnsforeldre

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Fauske kommune ønsker å innføre 6-timers dag for småbarnsforeldre med barn i alderen ett til to år.
Det er kommunens politiske ledelse som arbeidsgiver som har foreslått å redusere arbeidstiden for dem som har små barn. En million kroner av årets lokale lønnspott er øremerket til dette formålet og de folkevalgte signaliserer overfor arbeidstakerorganisasjonene at dette er et forslag de kommer til å stå hardt på. Egentlig hadde de ønsket å kunne tilby dette til alle småbarnsforeldre, men da ville kommunen måtte bruke hele lønnspotten på to millioner kroner til formålet. Kommunens politiske ledelse ønsker ikke bare å være snille med travle småbarnsforeldre, de regner med å få noe igjen for utlegget også. Varaordfører Siv Anita Johnsen Brekke (Ap) sier til Avisa Nordland at de håper at dette vil føre til at flere med deltidsstillinger vil velge å gå over i full stilling når de har utsikt til en kortere arbeidsdag. Dessuten er det et faktum at ansatte med små barn har en del sykefravær, forslagsstillerne regner med at redusert arbeidstid vil lette presset på denne gruppen.
Personvern og cookies