6.000 østeuropeere til Norge

(2004)

Norge er det landet i Norden som tar i mot flest østeuropeere. Fra 1. mai til 1. oktober i år hadde Norge gitt flere arbeidstillatelser til arbeidstakere fra de nye EU-landene enn alle de andre nordiske landene til sammen. (Kilde: Utlendingsdirektoratets (UDI) statistikker). Etter EU-utvidelsen med ti nye land 1. mai i år, har Norden gitt 10.000 arbeidstillatelser til arbeidstakere fra de tidligere østblokklandene. Av disse har Norge gitt hele 6.000 arbeidstillatelser. Finnene er mest restriktive med bare 900 arbeidstillatelser siden 1. mai, mens Sverige har gitt 2.000. UDI mener at forklaringen på de høye norske tallene sammenlignet med resten av Norden er vår sterke tradisjon for å ta inn østeuropeiske sesongarbeidere.

Personvern og cookies