57 prosent kvinner jobber heltid

(2001)

Andelen kvinner som har heltidsjobb øker jevnt og trutt her i landet. Nå har 57 prosent av kvinnene i arbeidslivet jobb på full tid. Det er en økning på to prosent fra foregående år, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Blant menn er andelen fulltidsarbeidende ca 90 prosent. Det er først og fremst yngre menn under utdanning som arbeider deltid.

Selv om det går fremover, synes ikke likestillingsombudet at  utviklingen går fort nok. – Disse tallene viser at vi har et arbeidsliv som gjør at kvinner kan kombinere arbeid og hjem, sier Kristin Mile til Aftenposten. – Dette er i og for seg positivt, men vi kan ikke si oss fornøyd før begge kjønn kan ta likt ansvar i alle faser av livet. Likestillingsombudet peker også på det faktum at mange kvinner tvinges til deltidsarbeid fordi mange typiske kvinnearbeidsplasser bygger på et system med deltidsansatte.

Personvern og cookies