440.000 til arbeidsmedisinsk forskning

(2002)

Fire forskningsprosjekter får til sammen 440.000 kroner fra Statoil Norge AS Fond for Arbeidsmedisinsk Forskning. Fondet har gjennom de siste tolv årene bidratt med til sammen omkring 9 millioner kroner til forskning. Disse forskningsprosjektene får nå støtte fra Statoil-fondet: «Karakterisering av helserisiko ved innånding av bioprotein produsert ved hjelp av metangass som energikilde.» – STAMI ved Wijnand Eduard og Marit Skogstad. «Studie av kreftforekomst og dødelighet blant maskinister» – Kreftregisteret ved Tore Tynes og Aage Andersen. «Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. – Regionsykehuset i Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling ved Håkon Lasse Leira. «Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen. Del 2: Kvantitativ beskrivelse av eksponering.» – Regionsykehuset i Trondheim, Arbeidsmedisinsk avdeling ved Kristin Svendsen.

Personvern og cookies