39 omkommet i arbeidsulykker

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

I løpet av 2007 mistet 39 personer livet i ulykker i forbindelse med arbeidet, følge Arbeids­til­syn­ets statistikk. Det er en økning fra foregående år, da omkom 31 arbeidstakere.  

En større andel av de omkomne arbeidet med transport og kommunikasjon eller i industrien. Det gjelder henholdsvis ni og åtte av dødsulykkene. Vanligvis ligger jord- og skogbruk svært høyt på denne triste statistikken, hele 16 personer med arbeid i næringen døde i 2005. I fjor omkom fire personer i næringen, likt med foregående år.

Færre i bygg og anlegg
Bygg- og anleggsnæringen har vanligvis et høyt antall ulykker med dødelig utgang, men kan i år registrere en positiv nedgang fra ni omkomne i 2006 til fire dødsulykker i 2007. Næringen har selv arbeidet aktivt for å få ned ulykkestallene og lagt stor vekt på systematisk HMS-arbeid, noe som har gitt resultater. Tallene sett over flere år bekrefter utviklingen, fra år 2000 til 2007 har det vært en nedgang på mer enn 30 prosent. Det samme gjelder dødsulykkene i arbeidslivet generelt. Tallene svinger en del fra år til år, men tendensen er at antallet ulykker går nedover. I 2000 omkom 57 arbeidstakere på jobb, det er det høyeste antallet i denne perioden.

Fire truckulykker
Ni av dødsulykkene, med til sammen 10 omkomne, skjedde som rene veitrafikkulykker, enten som påkjørsler eller utforkjøringer. Tar man med ulykker med truck og traktor blir tallet enda høyere. Disse ulykkene fordeler seg på flere forskjelllige bransjer, blant annet skjedde fire av trafikkulykkene innenfor helse- og sosialtjenester og offentlig forvaltning. Dette er langt over gjennomsnittet for disse næringene. Antallet dødsulykker i forbindelse med bruk av truck er høyt i forhold til hvor mange som arbeider med eller i nærheten av slike transportmidler. Fire omkom i truckulykker i 2007. Arbeidstilsynet har registrert størst ulykkesøkning på Vestlandet. Antallet dødsulykker her er mer enn doblet fra foregående år, fra fem i 2006 til 11 året etter. Det er ingen ting som tyder på at økningen i antall dødsulykker skyldes den sterke økningen i andelen utenlandske arbeidstakere i Norge.

Personvern og cookies