35 år uten fraværsskader

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

Elektroavdelingen til Aker Kværner Industrielt Vedlikehold i Høyanger kunne feire et spesielt jubileum i slutten av januar. Da var det gått 35 år uten at bedriften hadde hatt en eneste skade som medførte sykefravær.

Det er ganske oppsiktsvekkende, særlig fordi en vedlikeholdsavdeling må rykke ut på svært kort varsel ved uforutsette situasjoner og regne med å jobbe både høyt og lavt i fabrikkhallen. Det blir med andre ord liten anledning til planlegging på forhånd. – Vi har selv lurt på hva det fine resultatet kan skyldes og kommet til at det er resultat av en bestemt kultur, en bevissthet rundt risikoforhold, sier daglig leder Kjell-Inge Solhaug. Han forteller at de har sikkerhetssystemer som de følger, slik som sikker jobb-analyse og tilsvarende arbeidsmetodikk. De jobber seriøst med HMS, men siden bedriften har klart å holde seg sammenhengende skadefri i 35 år, er det ikke bare moderne metoder som har vært i bruk gjennom årene. – Vi rekrutterer ny arbeidskraft stort sett ved inntak av lærlinger og opplæring av nye fagarbeidere. Lærlingene får en grundig innføring i alle de oppgavene som må løses, mange med stor grad av risiko. Solhaug mener at lærlingeordningen har vært svært vellykket, det er ikke bare ren kunnskap som overføres på den måten, men også gode holdninger og en bevissthet rundt risiko i de forskjellige jobbene.

Feiret
Elektroavdelingen har nå 16 ansatte, arbeidsstyrken har variert fra 35 personer til dagens nivå. Gjennomsnittsalderen er ganske lav, mellom 35 og 40 år og den er relativt stabil. Siden 2002 har hovedarbeidsgiver vært Aker Kværner. Men det har variert gjennom årene; Norsk Aluminiums Company, Årdal og Sunndal Verk, Hydro Aluminium og Kværner har vært de viktigste arbeidsgiverne gjennom 35 år.

Personvern og cookies