30 milliarder mer i lønn

(2002)

Den samlede arbeidsstyrken i Norge tjente 555 milliarder kroner i 2001, det er 30 milliarder mer enn foregående år. Utbetalingene har økt med 5,7 prosent, året før var økningen 4,9 prosent. Noe over 2,6 millioner personer mottok lønn og honorar i 2001, det er en liten økning sammenlignet med foregående år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet utbetaling av syke- og fødselspenger var på 12,4 milliarder kroner, som er en økning på 6,4 prosent siden år 2000. Til sammenligning var økningen i slike utbetalinger hele 11,4 prosent mellom 1999 og 2000. TB

Personvern og cookies