30.000 i bot for arbeidsmiljøkrim

Tekst: Turid Børtnes (2001)

Domstolene har begynt å skjerpe straffenivået når det gjelder arbeidsmiljøkriminalitet. Daglig leder ved et importfirma for bilpleieprodukter er ilagt en bot på hele 30.000 kroner for brudd på bestemmelsene om merking av helsefarlige produkter.

Firmaet, som nå er oppløst, importerte kjemiske produkter som inneholdt helsefarlige kjemikalier til videresalg og bruk i bilverksteder. I følge reglene skal slike produkter som importeres i kvanta over en viss størrelse blant annet deklareres i Produktregisteret.

 

Flere saker

Produktene ble verken deklarert eller merket slik de skal med norske etiketter. Saken kom opp som en følge av Arbeidstilsynets (AT) kampanje rettet mot helsefarlige kjemikalier til yrkesmessig bruk, sier avdelingsingeniør Geir Teigen i Direktoratet for arbeidstilsynet til ATs internblad.

Direktoratet har også politianmeldt en annen bedrift for lignende forhold og flere kan komme. En rekke tilsvarende saker er til vurdering.

Arbeidstilsynets aksjoner er helt i tråd med signaler fra Økokrim som for halvannet år siden gikk ut og sa at de ønsket å behandle flere anmeldelser fra Arbeidstilsynet og Statens forurensningstilsyn som dreier seg om helse- og miljøfarlige produkter innenfor området kjemi.

 

Tett samarbeid

Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) er svært godt fornøyd med samarbeidet med politiet og påtalemyndigheten når det gjelder arbeidsmiljøkriminalitet. Politiet selv trenger økt kunnskap om dette arbeidsfeltet, noe AT kan bidra med. Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og politiet kommer til å bli enda tettere på dette området.

Antallet anmeldelser fra DAT har variert mye gjennom årene, avhengig av om Arbeidstilsynet har hatt spesielle aksjoner, kampanjer og tilsvarende. Enkelte år har slike tiltak resultert i langt flere anmeldelser enn andre år, men rent generelt mener Direktoratet selv at antallet anmeldelser har vært alt for beskjedent.

Personvern og cookies