3-3-pioner fikk pris

Tekst: Paul Norberg (2004)

 

Daglig leder Anders Fredén på Fellingsbros vårdcentral i Sverige er kåret til «Årets Vårdførnyare». Han var først i Sverige med innføring av 3-3-modellen på en helsestasjon.
Anders Fredén fikk prisen på Kompetensmässan i Stockholm, på et seminar som handlet om fremtidens sykeomsorg. Prisen er på 10.000 kroner og skal brukes til aktiviteter for personalet. Prisen som Årets Vårdførnyare delas ut til den person som i løpet av året har lyktes i en langsiktig forbedring og øker kvaliteten for både pleiepasienter og ansatte. Ved innføringen av 3-3-modellen på helsestasjonen har Anders Fredén gjort det mulig for pasienter å komme dit også på helgene, skriver den svenske SKTF-tidningen. I Arbeidsmiljø nr 3-2001 ble det såkalte 3-3 systemet omtalt i en større reportasje, og kortversjonen er at dette er en arbeidstidsordning med et rullerende arbeidsskjema. De ansatte er tre dager på jobb og har deretter tre dager fri, fordelt på alle ukedager, inklusive lørdager og søndager. 3-3-modellen ble innført på Fellingsbro vårdcentral høsten 2001. I stedet for tradisjonell femdagers uke, kan helsestasjonen holde åpent sju dager i uken. Arbeidstiden har gått ned fra 40 til 33 timer. Lønnen er uforandret. Institusjonen holder stengt 12 dager i store helger, som påske og jul. Dette kompenseres av «pliktdager» for personalet, som brukes til utdanning og personalmøter. Halve arbeidsstyrken er på plass samtidig. Dette har ført til at lokaler er blitt frigjort, og at et flyktningemottak ble åpnet sommeren 2002 i helsestasjonens lokaler.
Personvern og cookies