22 omkommet i ulykker

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

I løpet av første halvår i år er 22 personer omkommet i ulykker i forbindelse med arbeidet, opplyser Arbeidstilsynet. Fem av disse var utlendinger fra Øst-Europa. 

I 2005 ble det registrert til sammen 48 dødsfall etter arbeidsulykker. Antallet ulykker hittil i år ligger høyere enn på samme tid i fjor.

Flest i industrien
Det er industrien som har hatt flest alvorlige ulykker, med seks om­­komne. Ved en av disse ulykkene omkom tre personer på grunn av surstoffmangel i forbindelse med arbeid i en skipstank. Disse tre var østeuropeere. Arbeid i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet har kostet fire ­personer livet. To av disse ulykkene var fallulykker, to andre ulykker skyldtes at de som omkom ble truffet av gjenstander. Tre dødsulykker har skjedd innen landbruk og skogbruk. Tre arbeids­tak­ere har også omkommet som følge av arbeidsrelaterte trafikkulykker. Dette tallet kan være høyere, fordi trafikk­ulykker ikke alltid blir meldt til Arbeidstilsynet. Norge har hatt en kraftig økning i andelen arbeidstakere fra Øst-Europa etter at disse landene ble medlemmer av EU i 2004. Mange jobber under ­dårlige forhold og med alt for liten vekt på helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet har tidligere ikke hatt med opplysninger om nasjonalitet i sine ulykkesstatistikker, men kommer til å gjøre det i årsstatistikken for 2006.

Personvern og cookies