2,2 millioner dør i arbeidslivet

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

2,2 millioner mennesker omkommer hvert år i arbeidsulykker eller -sykdom på verdensbasis. Det tilsvarer 5.000 dødsfall hver dag.

Det er FNs internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO, som har regnet seg frem til disse tallene. ILOs rapport viser også at det har vært en økning på 10 prosent i antall ulykker og sykdom relatert til arbeidslivet det siste året. Organisasjonen peker samtidig på at mange land grovt underrapporterer slike ulykker, det gjelder særlig land i Asia, slik som Kina og India. Offisielt rapporterte India om 222 dødsulykker i arbeidslivet, mens ILO mener at det korrekte tallet er ca 40.000 slike ulykker. Farlige giftstoffer tar mange liv, anslagsvis 440.000 hvert år. Asbest er fortsatt et av de aller farligste stoffene i mange land, det alene står for cirka 100.000 dødsfall årlig. Bare i Storbritannia dør det hvert år 3.500 personer på grunn av asbesteksponering, det er ti ganger så mange som omkommer i arbeidsulykker. I Norge omkom 37 personer i arbeidsulykker i fjor, nærmere 3.00 fikk arbeidsrelaterte skader og cirka 23.00 skadet seg i ulykker i sammenheng med jobben. Arbeidsmiljø nr.7 – 2005

Personvern og cookies