2,2 millioner arbeidsrelaterte dødsfall i året

Tekst: Vemund Jensen (2005)

 

En rapport fra FNs arbeidstakerorganisasjon (ILO) viser at 2,2 millioner mennesker dør hvert år på grunn av uhell og sykdom knyttet til jobben.

Ifølge rapporten, som ble publisert tidligere i vår, er arbeidsulykker årsaken til 350.000 av dødsfallene mens mer enn 1,7 millioner dør på grunn av arbeidsrelaterte sykdommer. I tillegg omkommer omkring 158.000 mennesker hvert år i trafikken til og fra jobb. Arbeidere kommer ut for omkring 270 millioner arbeidsulykker hvert år som fører til fravær fra jobb på mer enn tre dager. Rapporten anslår at omkring 4 prosent av verdens samlede produksjon går tapt på grunn av arbeidsrelaterte dødsfall, skader og sykdom. Arbeidsulykkene minker i industrialiserte og nylig industrialiserte land, mens land under utvikling i Asia og Latin-Amerika opplever en økning i slike ulykker. I Kina økte for eksempel de dødelige arbeidsulykkene fra 73.500 i 1998 til 90.500 i 2001. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005

Personvern og cookies