200 sykdommer skyldes forurensning

(2004)

Amerikanske forskere har funnet ut at miljøpåvirkninger og forurensninger er langt mer skadelige for menneskers helse enn hva de først trodde. Mer enn 120 sykdommer har direkte sammenheng med forurensning.

Det er først og fremst personer med genetiske disposisjoner som blir rammet av slike sykdommer. De som for eksempel har hjerte- og karlidelser, allergi, astma og andre lungeproblemer kan bli alvorlig syke av luftforurensning. Det har man også sett mange eksempler på i Norge. Kreft er en annen sykdom som knyttes til miljøpåvirkninger. Forskerne regner med at galt kosthold kan være skyld i 30 prosent av alle krefttilfeller, skriver Dagsavisen. Forskningsprosjekter har også vist at forurensning i arbeidsforhold kan være årsak til visse kreftformer, slik som kreft i nese, leppe og blære. Men fortsatt er røyking den aller største risikofaktoren for å få kreft. Røyking sammen med visse miljøpåvirkninger øker faren ytterligere.

Personvern og cookies