200.000 blir mobbet

Tekst: Turid Børtnes (2002)

200.000 personer blir mobbet på arbeidsplassen i Norge. Hvert år begår 100 av disse selvmord på grunn av mobbingen, sier Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen (LMM).
LMM er ikke i tvil om at mobbing er årsak til en betydelig andel av det totale sykefraværet i Norge og at det koster det norske samfunnet betydelige beløp. Sykefraværet kostet nærmere 25 milliarder kroner siste år i utbetalte sykepenger. De viser også til at 30 prosent av uførepensjonistene her i landet er trygdet på grunn av psykiske problemer eller lidelser, og at svært mye av dette har sammenheng med forhold i arbeidslivet. Selvmord generelt har økt i befolkningen, nå ligger det på rundt 600 pr år. Det er det dobbelt av antallet som dør i trafikkulykker.
Personvern og cookies