20 prosent flere jobber heltid

Tekst:  Turid Børtnes (2007)
Antallet ansatte som jobber heltid i omsorgstjenesten har økt med 20 prosent på to år. I rene tall betyr det at 10.000 flere har heltidsjobber.
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad gir avtalen som er inngått mellom regjeringen og KS, æren for det gode resultatet. Gjennom kvalitetsavtalen for omsorgstjenesten ble de to partene enige om å jobbe for redusert deltidsbruk. – De gode resultatene etter to år viser at samarbeidet fungerer og at regjeringens mål om en styrket omsorgstjeneste kan nås, sier statsråden.

Småstillingene
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er de med minst stillingsbrøk, fra 1 til 19 timer arbeidstid per uke, som i størst grad har fått heltidsstillinger. I praksis betyr det at kommunene tilbyr ansatte med små stillinger heltidsjobb, i tillegg til at nyansatte også får heltidsstillinger. Ved siden av at dette gir de ansatte en jobb å leve av, er det viktig ut i fra brukernes behov. De får større kontinuitet i tjen­esten og langt færre personer å forholde seg til, noe som er en viktig forutsetning for å bedre kvaliteten på omsorgstjenesten. Men det er et stykke igjen. Fortsatt jobber mer enn halvparten av hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne deltid.

Faglig og politisk press
LO og Ap har også engasjert seg i saken. På et møte i Samarbeidskomiteen mellom LO og Ap ble LO-leder Roar Flåthen og statsminister Jens Stoltenberg enige om å sende et felles brev til Aps ordførere, gruppe­ledere, fylkesledere og LOs distriktssekre­tærer for å få til en kartlegging av bruk av deltid i kommuner og fylkeskommuner. Flåthen mener dette vil resultere i bedre arbeidsmiljø og bedre tjenester. Han minner også om arbeidsmiljølovens bestemmelser som gir deltidsansatte lov­festet rett til utvid­else av arbeidstiden når det foreligger ledige timer i bedrift­ene.

Personvern og cookies