20 personer sammen om jobbtiltak

Tekst: Mette Harstad (2007)

 

Nærmere 20 personer hos NAV Oppland og fylkeskommunen samarbeider på tvers av byråkratiske skillelinjer for å skaffe flere jobb, kompetanse og arbeidstrening.  

– Nytt i prosjektet er også at vi satser på næringsutvikling som et av de konkrete punktene. Det skal ikke bare være fagre ord på et papir, men medføre handling. En av våre markedsansvarlige i NAV Oppland skal nå hospitere i næringsavdelingen i Oppland fylkeskommune, og sammen skal vi se hvor det er mulig å skaffe nye arbeidsplasser. Det sier avdelingsdirektør Nina Berg i NAV Oppland. Hun har ansvaret for samarbeidsprosjektet med Oppland fylkeskommune.

Kompetanseheving
NAV Oppland er inndelt i sju regioner: Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal, Sør-Gudbrandsdal, Valdres, Land, Gjøvik/Toten og Hadeland. Det er etablert et opplærings- og utviklingssenter i hver region som tilbyr videreutdanning. – På denne måten er tilbudet om utdanning på videregående skole og høyere utdanning desentralisert. Her kan arbeidsledige og andre få yrkesprøving og vurdering av sin realkompetanse. For eksempel kan en pleieassistent i vikariat kanskje få fast jobb ved å bygge på noen moduler i sin utdanning og da bli godkjent hjelpepleier i fast stilling, opplyser Berg.

Mange faller ut
Hun legger til at alle disse tiltakene blir samordnet på en mer effektiv måte i Oppland når det opprettes seks nye NAV-kontorer for arbeid, trygd og sosialtjenester innen utgangen av året. Det er Ringebu, Sør- og Nord-Fron, Søndre og Nordre Land og Gjøvik som får nye kontorer. Fra før av har de seks kommunene i Norddalen egne NAV-kontorer. – Vi har gjort avtalen med Oppfølgingstjenesten (OT) enda mer forpliktende for begge parter i forhold til unge arbeids­ledige. Samtidig skal vi i gang med å legge planer for hvordan vi kan jobbe forebyggende og har kontakt med Ungdommens fylkesting, som har sagt seg villig til å være høringsinstans i dette arbeidet, påpeker Berg.

Arbeidstrening må til
I tillegg til samarbeidet med fylkeskommunen har vi avtaler med høgskolene på Gjøvik og på Lillehammer som tilbyr arbeidstrening som kan føre fram til fast jobb. – Det dreier seg om å prøve ut kandidater som vil arbeide på kontor eller i administrasjon med saksbehandling, IKT, i kantine, bibliotek eller med renhold. Til enhver tid er det fra fem til sju slike plasser på hver av skolene som kan benyttes av folk på attføringspenger, eller som av andre grunner har problemer med å skaffe seg fast jobb, understreker Berg.

Personvern og cookies