20 millioner til arbeidsmedisin og BHT

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Bedriftshelsetjenesten og arbeidsmedisinen skal styrkes med 20 millioner kroner, som blant annet skal gå til de arbeidsmedisinske avdelingene ved helsefore­takene.
– Dette er meget gledelig, det dreier seg om et fagfelt som har slitt i motbakke lenge. Dette kan bety et være eller ikke være for arbeidsmedisinen, sier overlege Håkon Lasse Leira ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trond­heim. -Arbeidsmedisin er et område som har stor betydning for folkehelsa i Norge, men det har likevel vært sulteforet på midler og ressurser. En slik ekstrabevilgning innebærer en gledelig snuoperasjon i myndighetenes syn på betydningen av det arbeidet som gjøres på dette feltet. Det er behovet for flere arbeidsmedisinere i bedriftshelsetjenesten og ved de arbeidsmedisinske avdelingene som ligger bak regjeringens forslag om å bevilge 20 millioner kroner gjennom revidert nasjonalbudsjett til økt satsing på arbeidsmedisin. Blant annet skal det opprettes flere legestillinger, og utdanningstilbudet ved de arbeidsmedisinske avdelingene skal bedres.

Nye stillinger
Regjeringen foreslår videre å styrke oppfølgingen av det arbeidsmedisinske feltet i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) med 2,5 millioner kroner.  – Det medisinske fagområdet som har kunnskap om sammenhenger mellom helse og arbeidsliv, får nå øremerkede midler som skal brukes til å opprette overlegestillinger og utdanningsstillinger. Utdanningskapasiteten ved avdelingene i dag er ikke i samsvar med behovet for arbeidsmedisinere i samfunnet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Han peker på at det er behov for flere arbeidsmedisinere i bedriftshelsetjenesten, men også ved de arbeidsmedisinske avdelingene i helseforetakene og andre arbeidsmedisinske institusjoner. I samarbeid med partene i arbeidslivet foreslår regjeringen derfor en langsiktig styrking av tjenestekapasiteten ved de arbeidsmedisinske avdelingene og utdanningskapasiteten i arbeidsmedisin. De arbeidsmedisinske avdelingene ved helseforetakene og STAMI driver forebyggende arbeidsmiljøarbeid, pasientutredninger, opplæring/undervisning, kompetansebygging, bl.a. spesialistutdanning av arbeidsmedisinere, og noe arbeidsmiljøforskning.

Personvern og cookies