20.000 tonn helsefarlige produkter

(2005)

 

Statistisk sentralbyrå SSB har laget en oversikt over bruk av helsefarlige produkter i båtbyggerbransjen. Statistikken er laget i forbindelse med Direktoratet for arbeidstilsynets arbeid med et nasjonalt overvåkingssystem for arbeidsmiljø og arbeidshelse. Et viktig risikoelement er eksponering for helsefarlige kjemikalier. Det er et økende problem etter som stadig nye kjemikalier kommer på markedet.
20.000 tonn helsefare
Analysene viser at det i løpet av 2003 ble benyttet over 20.000 tonn helse- og miljøfarlige produkter i båtbyggerbransjen. Dette fordelte seg på nesten 1.000 ulike produkter. Konstruksjonsmaterialer og maling og lakk dominerte gruppen som ble klassifisert til å ha de mest alvorlige helseeffektene. Det ble til sammen brukt 391 tonn av stoffene som havnet i den alvorligste faregruppen i denne bransjen i 2003. Mer enn hvert tredje faremerkede produkt inneholdt allergifremkallende stoffer. 338 ulike allergifremkallende produkter ble registrert dette året. De utgjorde mer enn 3.800 tonn.

Mest i maling og lakk
Over halvparten av stoffene som var allergifremkallende befant seg i maling og lakk. De øvrige gjaldt blant annet fyllingsmidler slik som sparkel- og fugemasse og herdere samt lim, gulvleggingsmaterialer, isolasjonsmaterialer, glasurer og emaljer. Omtrent 70 prosent ble klassifisert som helseskadelige, det vil si at de har mindre alvorlige helseeffekter ved innånding, hudkontakt og svelging. Det dreide seg om tre produkttyper: Oppløsningsmidler og fortynnere, bindemidler og plastkonstruksjonsmaterialer. Siden disse resultatene ikke sier noe om utviklingen i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier i båtbyggerbransjen anbefaler SSB at det utarbeides statistikk for tidsserier på flere år. De foreslår derfor at det lages en årlig kjemikaliestatistikk. Arbeidsmiljø nr. 6- 2005

Personvern og cookies