132 millioner til Redningsselskapet

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Redningsselskapet vil få 132,5 millioner kroner for 2009 fra Norsk Tipping som en kompensa­sjon for tapte inntekter fra spille­auto­matene.
Norsk Tipping har fått enerett til drift av spilleautomater i Norge. Dermed er det slutt på millioninntektene fra automatspill til svært mange humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

Nummer to på lista
Redningsselskapet har tapt kraftig i omdømme etter mye intern turbulens de siste ti-tolv årene, men de står likevel som nummer to på Kultur- og kirkedepartementets liste over de organisasjonene som får størst kompensasjon fra tippemidlene for bortfall av automatinntekter. Nummer en på den lista er Røde Kors som får 215,2 millioner kroner i 2009, på tredjeplass kommer Kreftforeningen med 66,6 millioner kroner. De øvrige større organisasjonene som er plassert på lista, får langt mindre beløp. Likevel er det idretten samlet som får den aller største utbetalingen av kompensasjonsmidler med hele 308 millioner kroner for nesten år.

Ny tippenøkkel
Idretten troner også på toppen av kulturminister Trond Giskes oversikt over fordeling av tippemidlene for 2009. Idretts­formål er tilgodesett med nesten halv­parten av alle tippemidlene, det vil si 45,5 prosent. Kulturformål skal få 36,5 prosent og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner får 18 prosent. Fortsatt er det Røde Kors som får mest med en nesten dobbelt så stor andel som Rednings­selskapet. En såkalt grasrotandel blir innført fra 2010, da kan spillere hos Norsk Tipping gi 5 prosent av sin spillinnsats til en lokal klubb eller organisasjon, opplyser Kultur­departementet.

Personvern og cookies