12-timers helgeskift på Hydro Sunndal

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Alle som går kontinuerlig skift ved Hydro Aluminium Sunndal, jobber 12-timers skift i helgene. – Ordningen er innført etter initiativ fra de ansatte og har så langt ikke fått negative helsemessige eller sikkerhetsmessige følger, opplyser personalsjef Eva Heidi Lund Silseth.

Personalsjef Lund Silseth sier at fagforeningen tok initiativ til ordningen for å få en bedre skiftordning med mer fri enn den de hadde tidligere. Nå er ordningen evaluert av SINTEF som konkluderer med at den så langt ikke har ført til uheldige ­helsemessige konsekvenser eller økt ulykkesrisiko. Men Arbeidstilsynet er lite begeistret. Inspektørene vil ikke godkjenne ordningen fordi bedriften ikke har klart å få til en pause på to timer i løpet av 12-timers­skiftet. Hydro Sunndal fortsetter derfor ordningen som en lokal avtale med godkjenning fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene sentralt.

Mindre helgejobbing
Jobbing 12-timer fredag, lørdag og søndag medfører at de ansatte som går i helkontinuerlige skiftordninger, nå jobber to helger av fem. Ved den gamle ordningen med 8-timers skift hadde de ansatte bare en helg helt fri i samme periode. I tillegg medførte såkalte sprengskift, med bare åtte timer fri mellom skiftene, store belastninger. – Dette var svært slitsomt. De med lang reisevei fikk kanskje bare seks timer hjemme før de måtte reise tilbake på jobb. Selv om det er tøft å jobbe 12 timer i ett strekk, får vi likevel tilbakemeldinger på at mange opplever dette som mindre belast­ende enn den gamle ordningen. De får mer tid sammen med familien og et bedre sosialt liv. En annen viktig faktor er at de ansatte nå får 30 dager ekstra fri i året. Disse fridagene er lagt inn i skiftplanene og medfører at det blir bedre mulighet til å ta seg inn igjen etter helgevaktene.

Redd for helsa
Ordningen omfatter de ca. 500 ansatte som går helkontinuerlig skift ved Hydro Sunndal av en samlet arbeidsstyrke på ca. 1.000 personer. – Hva med helsekonsekvenser på lengre sikt, å jobbe 12 timer i ett strekk kan innebære en stor påkjenning for mange? – Vi er klar over det og er redde for at det skal dukke opp helseplager etter noen år. Derfor følger vi opp SINTEF-under­søkelsen og følger de ansatte nøye gjennom bedriftshelsetjenesten. Det ble heller ikke registrert flere ulykker og skader enn tidligere. Lund Silseth opplyser at ikke alle ansatte er like godt fornøyd med den nye ordningen, noen eldre ansatte som har gått skift i svært mange år, har reagert og noen ­klarer ikke ordningen. – Skiftarbeid i seg selv er ikke sunt, det vet vi. Vi kan derfor ikke si om det er det at de har arbeidet skift i så mange år som slår ut eller om det skyldes denne spesielle ordningen. Men vi har avtaler som innebærer at ansatte over 55 år kan be om å komme over på dagskift. Det samme gjelder dem som av helsemessige årsaker ikke lenger kan arbeide skift. Ordningen har slått gunstig ut på sykefravære, som nå er 4,5 prosent. Dette er lavt for denne typen industri, forteller Lund Silseth. 12-timersskift i helgene ble først innført som en prøveordning etter tillatelse fra Arbeidstilsynet i april 2003. Da bedriften ba om å få fortsette med dette som en varig ordning, var svaret nei. – Vi hadde ønsket å få en aksept fra Arbeidstilsynet, men vi skjønner at de også har andre hensyn de må ta. Men vi vil fortsette med skiftordningen så lenge de ansatte ønsker det under forutsetning at de ikke registrerer noen helseskader eller sikkerhetsmessige problemer.

Personvern og cookies