12 dødsulykker i landbruket

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Fram til 14. oktober i år var det registrert 12 dødsulykker i landbruket. Nå vil Arbeidstilsynet doble tilsynsvirksomheten overfor jord- og skogbruksnæringen, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.
Totalt ble det rapportert 43 dødsulykker i arbeidslivet fram til midten av oktober. Det betyr at mer enn hver fjerde dødsulykke i norsk arbeidsliv i år har skjedd i jord- og skogbruksnæringen.
Dette er en næring med få sysselsatte i forhold til andre utsatte næringer, og dermed havner landbruket på en trist førsteplass på dødsulykkestatistikken. Arbeidstilsynet har hatt færre tilsyn på dette området de siste årene, dessuten har en god del av tilsynene dreid seg om sosial dumping.
– Vi ser at situasjonen når det gjelder arbeidsulykker og dødsulykker er mest alvorlig innenfor jord- og skogbruksnæringen, særlig når en justerer tallene i forhold til antall sysselsatte. Så langt i år har vi utført nærmere 450 tilsynsbesøk i denne næringen, og i 2009 vil vi øke innsatsen ytterligere, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Traktor tar liv
Arbeid med jord- og skogbruk er risikofylt, særlig skjer det mange alvorlige ulykker ved bruk av traktor. Hittil i år ser det ut som om ulykke ved bruk av traktor eller redskap påmontert traktoren, har ført til sju av de tolv dødsfallene i næringen.
Andre landbruksmaskiner som skurtresker, rundballepresse og halmkaster har også ført til dødsulykker i årenes løp. I tillegg er siloen en svært farlig arbeidsplass, bare siden 2001 har 13 personer omkommet etter fall i silo eller i forbindelse med arbeid i siloen, særlig på grunn av utvikling av silogass.
De fleste alvorlige ulykkene skjer i sommermånedene, i den mest hektiske perioden for bonden.For Arbeidstilsynet er det også en utfordring at landbruket i stor grad består av enkeltmannsforetak, det innebærer at de bare treffer en person av gangen per tilsyn. På andre arbeidsplasser møter de kanskje 20-30 personer. Dette gjør tilsyn med landbruket særlig ressurskrevende.

Personvern og cookies