1000 dager uten skadefravær

Tekst: Vemund Jensen (2005)

Med 1000 dager uten skadefravær og et sykefravær på 4,5 prosent har papirfabrikken Peterson Linerboard Ranheim all grunn til å feire seg selv.

– Vi er ganske stolte over at vi er kommet såpass langt. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at vi har holdt oss skadefrie såpass lenge, sier en fornøyd fabrikksjef. Jan Ivar Krog forteller at det rekordlange fraværet av skader nærmest virker selvforsterkende nå. – Det er flere enn meg som holder seg ekstra godt fast i gelenderet, for å si det sånn. Ingen vil være den som skader seg nå, humrer han. Siste skade som medførte sykefravær hos emballasjepapirbedriften i Trondheim skjedde 3. september 2002, 2. juni i år ble de første 1000 skadefrie dagene feiret.

Unngår slurv
Fabrikksjefen forteller at de har hatt et sterkt fokus på sikkert arbeid i flere år, spesielt på at de ansatte skal tenke gjennom risikoen ved alle jobber før de setter i gang. De har også gått gjennom alle nesten-uhell for å se hva de kan lære av dem og arrangert kurs. Slurv og brudd på sikkerhetsreglementet tolereres ikke. Fabrikken ble IA-bedrift i 2002. Siden den gang har sykefraværet sunket jevnt fra 7 prosent til dagens 4,5 prosent. – Vi har jobbet mye med å finne alternative arbeidsoppgaver når folk er for syke til å gjøre sine vanlige oppgaver. Før var vi mer firkantet, enten var man frisk og jobbet eller så var man syk. Nå er vi mer fleksible og har mange på 50 prosents stilling. Det viktigste er å få folk raskt tilbake i arbeid, sier fabrikksjefen. Ansatte har også sluppet nattskift i perioder, og bedriften, bedriftshelsetjenesten, fastlegen og trygdekontoret er mye hurtigere til å følge opp den ansatte for å få avklart hva som kan gjøres av arbeid. Bedriften har i tillegg brukt muligheten i IA-avtalen til å få ansatte som trenger operasjoner raskere gjennom sykehuskøen. – Det førte til høyere sykefravær i starten, men vi får igjen for det på lengre sikt, sier Krog. Arbeidsmiljø nr. 4-2005

Personvern og cookies