100 hotellbranner årlig

(2003)
Brannvesenet i Norge rykker hvert år ut til nærmere 100 branner i hotell- og restaurantnæringen. Ofte er det bare tilfeldigheter som gjør at disse brannene ikke utvikler seg til katastrofer.
Med en ny informasjonskampanje rettet mot denne næringen håper Norsk brannvernforening å bidra til at brannsikkerheten i norske hoteller styrkes. Våren 2002 gjennomførte Norsk brannvernforening i samarbeid med Vesta en undersøkelse som avdekket manglende brannsikring i norske hoteller. En gjennomgang av et stort antall tilfeldig utvalgte tilsynsrapporter fra hoteller, viste at det var mer eller mindre alvorlige mangler ved brannsikkerheten i 94 prosent av hotellene. Dårlig brannvernopplæring, for få brannøvelser, mangelfull dokumentasjon av brannverntiltak og farlige rømningsveier var typiske mangler.
Økt brannsikkerhet
På bakgrunn av de alvorlige manglene har Norsk Brannvernforening og Vesta samarbeidet om å utvikle informasjonsmateriell tilpasset målgruppen. I løpet av februar i år får alle hoteller tilsendt en brosjyre som har til hensikt å engasjere til økt fokus på brannsikkerhet i hoteller. Hotellene får også muligheten til å bestille gratis undervisningsmateriell som de kan bruke i den interne brannvernopplæringen av alle ansatte. – Vi har lange tradisjoner for å drive skadeforebyggende arbeid og er opptatt av å verne om menneskelige og materielle verdier. En hver brann er en tragedie, både for den enkelte og for lokalsamfunnet. Brann i hoteller får ofte store konsekvenser. Med dette informasjonsmateriellet håper vi på økt brannsikkerhet og en tryggere hverdag for ansatte og gjester på hotellene, sier informasjonsdirektør Ingrid Holm Svendsen i Vesta.

Bedre opplæring
Brannvernopplæring av alle ansatte er det aller viktigste brannsikringstiltaket i norske hoteller, i følge informasjonsleder Sturle Hagen i Norsk brannvernforening. Han understreker at Norsk brannvernforening vil følge opp med flere undersøkelser av brannsikkerheten i hoteller også i fremtiden. – Med god opplæring kan man forebygge at brann i det hele tatt oppstår, og dessuten stå bedre rustet til å redde ut hotellgjestene dersom ulykken er ute. Vi håper derfor at hotellene griper sjansen og tar i bruk det nye undervisningsmateriellet, sier Hagen. Se også www.brannvernforeningen.no

Personvern og cookies