1 million i bot for overtidsbruk

Tekst:  Turid Børtnes (2009)
Revisjonsselskapet Ernst & Young er ilagt en bot på 1 million kroner for brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.

Selskapet har foreløpig ikke avgjort om de vedtar boten eller vil ta saken til retten. På grunn av manglende opplysninger om grunnlaget for boten har firmaet fått utvidet frist til å avgjøre om forelegget skal vedtas.
Politiadvokat Christian Stenberg ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt kan foreløpig ikke si noe om når saken vil bli avgjort.

60 timer pr uke
Det er Arbeidstilsynet Oslo som har anmeldt revisjonsfirmaet etter tilsyn og en gjennomgang av de ansattes arbeidstid. Da ble det avdekket så grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene når det gjaldt en gruppe medarbeidere at Arbeidstilsynet (AT) bestemte seg for å gå til politiet med saken.
Flere ansatte skal ha jobbet over 60 timer pr. uke i gjennomsnitt over en lengre periode, i enkelte uker mellom 80 og 90 timer.
Det er ellers påvist brudd på lovens arbeidstidsbestemmelser for to av tre ansatte, ifølge en pressemelding fra Arbeidstilsynet. Dette er fulgt opp med pålegg.

– Sunt arbeidsmiljø
Bjørn Vihovde, nordisk HR-sjef i Ernst & Young, opplyser at selskapet måtte be Oslo politidistrikt om nærmere informasjon om grunnlaget for den store boten.
– Vi fikk ingen detaljer ut over at det dreide seg om brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Det var derfor vanskelig å forholde seg til saken.
Vihovde legger ikke skjul på at han synes boten er svært høy, den er neppe i samsvar med reaksjoner i tilsvarende saker. Han synes saken kan virke noe lettvint håndtert, ikke minst vurdert ut i fra den totale mangelen på begrunnelse.
– Vi har sikkert brutt noen grenser og skal selvsagt forholde oss til det, men vi har vel neppe forbrutt oss så kraftig når det gjelder HMS som boten skulle tyde på. Jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser blant våre ansatte viser svært høy tilfredshet med arbeidsplassen. Det er heller ikke slik at de ansatte stuper rundt oss. Dette underbygges av et lavt sykefravær, som bare er på 2,6 prosent.

Flere under lupen
Etter at millionboten ble kjent, har Ernst & Young mottatt forbløffende mange sympatierklæringer fra sine kunder. Vihovde tror at flere av kundene føler seg i samme båt, de ser ikke bort i fra at det i neste omgang kan være deres tur. En del vet også at de er med på å øke tidspresset i bransjen ved å levere sent og sette knappe tidsfrister.
Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken, men tilsynet regner med at det ikke bare er i revisjonsbransjen de ansatte har uforholdsmessig lange arbeidsdager. De vil derfor følge opp med tilsyn med overtidsbruken i konsulent- og rådgiverbransjen og i advokatbransjen i 2009.
Undersøkelser utført av Juristforbundet viser stort jobbpress, blant annet arbeider nesten en fjerdedel av advokatfullmektigene over 50 timer i uka.

Personvern og cookies