1.180 personer anmeldt for trygdemisbruk

(2006)

Arbeids- og velferdsetaten har anmeldt 1.180 personer for trygdemisbruk på til sammen 115 millioner kroner. Dette er 241 personer flere enn på samme tidspunkt i fjor. Bare dagpenger og attføringspenger alene viser en økning på nesten 40 prosent i antall anmeldelser, heter det i en pressemelding fra NAV. 

– Det er alvorlig at stadig flere personer anmeldes for misbruk av velferdsordningene, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
For første gang presenteres en samlet oversikt over misbruk av folketrygdens midler. Arbeids- og velferdsetaten arbeider aktivt for å forebygge og avdekke trygdemisbruk.
– De fleste mottar sin rettmessige stønad, men det er noen som bevisst omgår regelverket. Da er det viktig at kontrollapparatet avslører de som misbruker systemet, sier arbeids- og velferdsdirektøren.

Dagpenger og attføringspenger
Det er en kraftig økning i antall personer som er anmeldt for misbruk av dagpengeordningen. Mange melder ikke fra at de har begynt i et arbeidsforhold. I år er det anmeldt 927 personer (inklusive mottaker av attføringspenger), mens det på samme tidspunkt i 2005 ble anmeldt 669 personer. Dette er en økning på nesten 40 prosent. ­
– Økningen skyldes i stor grad tettere oppfølging av arbeidssøkerne og skjerpet kontrollinnsats, sier Saglie.

Enslige forsørgere
Arbeids- og velferdsetaten har anmeldt 88 personer som har gitt seg ut for å være enslige forsørgere, og dermed urettmessig mottatt stønad. Dette er en økning på nesten 45 prosent i forhold til samme periode i 2005.

Uførepensjon og sykepenger
54 personer er anmeldt for urettmessig å ha mottatt uførepensjon. Dette er 10 personer flere enn på samme tid i fjor. De fleste har vært i inntektsgivende arbeid og tjent mer enn det regelverket tillater uten å melde fra til Arbeids- og velferdsetaten.
64 personer er anmeldt for å ha misbrukt sykepengeordningen. Dette er 38 personer færre sammenlignet med 2005.
Et flertall av de som svindler med uførepensjon og sykepenger, jobber svart samtidig som de mottar trygd.

Personvern og cookies