1.000 medlemmer i verneombud.no

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Det er stor interesse for Arbeidsmiljøsenterets nettbaserte forum for verneombud. Nå har medlemstallet i verneombud.no passert 1.000 registrerte medlemmer, opplyser seniorkonsulent Geir Stave som driver nettstedet.
Nettstedet er et treffsted for alle verneombud i landet. Her kan de raskt skaffe seg informasjon og fakta om lover og regler og problemer de ofte støter på gjennom oppgaven som verneombud. For nye brukere er det bare å logge seg på etter å ha gått inn på nettadressen http://www.verneombud.no, der ligger det et skjema klart for de som ikke har deltatt før. Nettstedet inneholder en faktaside om verneombud, slik som nødvendig opplæring, hvilke oppgaver verneombudet har, bruk av tid til oppgavene i et arbeidsforhold, samarbeid og tilsvarende. Videre er det et kapittel om verneombudets plikter og rettigheter med henvisning til lovbestemmelser og gode tips i arbeidet. Ulike roller innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsområdet belyses også. Verneombud.no kan fungere som et hendig oppslagsverk i arbeidsdagen. Det er blant annet lagt ut pekere til aktuelle lover og regler fra Lovdata, slik som Internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. De som har problemer eller temaer de ønsker å drøfte med andre kan gå inn på diskusjonsforumet. Temaene som er tatt opp varierer fra ledelsesproblemer, trakassering og arbeidskonflikter til grenseoppgang mellom HVO, BHT og andre aktører på arbeidsmiljøområdet til overvåking og tidsbruk som verneombud. Geir Stave tar i mot spørsmål fra medlemmer som har noe de vil ha belyst og deltar også gjerne i diskusjonen på nettet. Arbeidsmiljø nr. 2- 2005
Personvern og cookies