TEMA: Verneombud – Utgave: 07-08/2009

Midler til renholds- og hotellbransjen

Det er satt av seks millioner kroner i statsbudsjettet som startmidler for en ordning med regionale verneombud i hotell- og restaurant- og renholdsbransjen. - Dette er en seier for de to bransjene, sier leder i Arbeids­mands­forbundet, Erna C. Hagen­sen til frifagbevegelse.no. Hun er svært godt fornøyd med at de to bransjene har fått midler over statsbudsjettet til å sette i gang med en slik ordning. Det viser at regjeringen prioriterer dette viktige arbeidet. Hagensen mener også at det er helt avgjørende at det er tilstrekkelig med midler i startfasen, slik at ordningen kan fungere bra fra begynnelsen av. Regionale verneombud har vært ønsket av de to bransjene lenge, for å sikre ryddigere og bedre arbeidsforhold på arbeidsplasser som til en viss grad er preget av mye utenlandsk arbeidskraft med dårlige arbeidsbetingelser, svart arbeid og uryddige forhold. Ordningen skal organiseres på samme måte som i bygg- og anleggsbransjen, som har svært positive erfaringer med regionale verneombud.
TB
  • Jeg lurer på hva dette er for noe tull. dere må da kunne sende ut informasjon om dette til bedriftene før dere sender ut en rekke med inkasso
    Av torben pedersen - kl. 20:46 lørdag 1. desember

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS